Obavijest o sufinanciranom projektu

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja E Impuls, referentna oznaka Poziva KK.03.2.1.06

Referentna oznaka: KK.03.2.1.06.0411

Naziv projekta: Ulaganje u povećanje kapaciteta poduzeća DIAD konstrukcije d.o.o.

DIAD konstrukcije d.o.o.
III. Trebevićki ogranak 3
10000 Zagreb Hrvatska
OIB: 71008774672

Razdoblje provedbe Projekta je od 01. listopada 2017. do 01. kolovoza 2018.

Ukupna vrijednost Projekta: 280.140,77 kuna

Bespovratna sredstva dodjeljena u iznosu od 235.318,25 kuna

Opis projekta:

Svrha projekta je potaknuti jačanje konkurentnosti tvrtke DIAD konstrukcije d.o.o. kroz ulaganje u proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice te usavršavanje i unapređenje pružanja usluga u području inženjerstva.

Kroz ovaj projekt, zahvaljujući financijskim sredstvima koja nam osigurava Ministarstvo kroz fondove Europske unije, ulažemo znatna sredstva u poboljšanje informacijskih i komunikacijskih tehnologija i nabavu potrebnih strojeva i alata kojima ćemo biti u mogućnosti ponuditi napredna, učinkovita i visokokvalitetna rješenja.

Na ovaj način zahvaljujući osiguranim sredstvima, tvrtka DIAD konstrukcije d.o.o. će se lako prilagoditi novim trendovima usvajajući nove tehnologije što će nam neposredno omogućiti podizanje kvalitete i konkurentnosti te povećanje prihoda i broja zaposlenih te daljnje širenje poslovanja

Ciljana skupina projekta na prvom su mjestu naši zaposlenici. Projektna ulaganja su osmišljena s ciljem da omoguće kvalitetne radne uvjete te na taj način osiguraju proizvodnju visokokvalitetnih aluminijskih ulaznih otirača. Naša ciljana skupina su svakako i naši klijenti koji će zahvaljujući planiranim poboljšanjima dobiti kvalitetan proizvod po prihvatljivoj cijeni.

Osoba za komunikaciju s ponuditeljima: Domagoj Dujmović  098/268-933

Kontakt adresa elektroničke pošte: info@diad.hr

Više o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima potražite na https://strukturnifondovi.hr/

TOP